اضافه کردن کانال اسپاسنر به پروکسی تلگرام

پروکسی های تلگرام مدتی است که بسیار رواج یافته اند و افرادی زیادی را جذب خود کرده اند چه برای ساخت  پروکسی و چه برای اتصال به پروکسی.آموزش های ساخت پروکسی در اینترنت بسیار است اما بعد از اینکه پروکسی خودتان را ساختید و کاربر پیدا کردید می توانید شما هم از آن سود ببرید.با قرار دادن کانال تلگرامی خودتان به عنوان کانال اسپانسر در اکانت افرادی که…
ادامه...