مرور رده

فورتنایت

مکان تمام فورتبایت ها (Fortbyte) در بازی فورتنایت + تصویر بروزرسانی شد!

بروز رسانی شد! همراه با آپدیت و بروز رسانی فورتنایت به سیزن 9 بازی چلنج و مسابقات جدیدی به بازی اضافه شد که یکی از آنها fortbyte ها بود.فورتبایت ها در بازی به روش های مختلف قابل یافت اند و هر کدام یک تیکه پازل برای کامل کردن یک تصویر بزرگ اند.این که این تصویر چیست و چه چیزی را نشان می دهد، زیاد برای ما اهمیت ندارد ولی پیدا کردن fortbyte ها برای…
ادامه...