مرور رده

لینوکس

آموزش بدست آوردن IP اصلی سرور هایی که با WAF محافظت می شوند

روز به روز تعداد مکانیزم های امنیتی در شبکه ها افزایش می یابد.هر کدام از این مکانیزم ها کار ها را برای هکر ها مداوم سخت تر می کنند.اما آیا واقعا این امنیت کار ها هستند که در نبرد بین هک و امنیت به پیروزی می رسند؟ متاستفانه خیر! چرا که هیچگاه امینت 100% نیست و هکر ها مداوم درحال ضربه زدن به شبکه اند.
ادامه...