مرور برچسب

بروزرسانی تلگرام

آخرین قابلیت و بروز رسانی تلگرام (پاک کردن پیام طرف مقابل) موجب اختلاف نظر شد

آخرین بروزرسانی تلگرام نه تنها موجب بسیاری بحث ها در داخل پیام رسان تلگرام شد بلکه فراتر از آن هم رفت و بازخورد های بسیاری دریافت کرد.در این مطلب دیجی مگ قصد دارد تا بررسی کند این بروزرسانی چرا می تواند برای برخی ترسناک باشد و چرا برای برخی لذت بخش است.این قابلیت جدید در عرصه تمام پیام رسان ها چه نتیجه ای در بر خواهد داشت؟!
ادامه...