مرور برچسب

رمز پویا

تمامی بانک ها تا پایان دی به رمز پویا متصل می شوند

به گزارش دیجی مگ مهرداد محرومیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعلام کرد.سامانه رمز پویا بصورت پیامک (بدون نیاز به برنامه و اینترنت) از اواسط دی آغاز می کنیم.همچنین رمز های ایستا یا همان رمز های فعلی تا زمان راه اندازی کامل رمز پویا فعال خواهد ماند. اما مطمینا کسانی که رمز پویا را فعال کنند.دیگر رمز ایستا او کار نمی کند.ممکن است رمز…
ادامه...